ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการสนับสนุนผู้เรียนแบบ Online ของ โรงเรียน พราว เอ็ดดูเคชั่น


บริการสนับสนุนผู้เรียนแบบ Online เปิดให้บริการสำหรับนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนในคอร์สต่างๆ กับทางโรงเรียนของเรา บริการนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนความรู้หลังจากที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียน ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้น้องได้พัฒนาตนเองมากขึ้นและเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ความรู้เหล่านั้นมีความคงทนอยู่กับตัวน้องๆ ไปตลอด